Strona główna

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI W RADOMIU

ADRES ul. Traugutta 30/30A
KOD 26-600
MIEJSCOWOŚĆ Radom 
TELEFONY

Sekretariat: (048) 365-46-52, fax (048) 365-39-93, fax (automatyczny) (048) 365-46-51
Administracja: (048) 363-14-50
Dział Utrzymania: (048) 365-48-47
Dział Inwestycji: (048)  365-30-43
Dział Przewozów Pasażerskich (ul. Moniuszki 5):
(048) 363-14-53 fax (048) 363-14-51
Dział Oświetlenia (ul. Moniuszki 5): (048) 363-23-06
Dział Obsługi Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego:
Biuro Strefy (ul. Szewska 10 lok. 1): (48) 386-90-39, (48) 386-90-40
Oddział Windykacji (ul. Szewska 10 lok. 2 i 4): (48) 386-90-38, (48) 386-91-64
Przewóz Osób Niepełnosprawnych (ul. Starowolska 13A):
(048) 363-10-82, fax (048) 363-19-82

E-MAIL

mzdik@mzdik.pl
komunikacja@mzdik.pl
drogi@mzdik.pl
biurosppn@mzdik.pl
 

NIP

948-24-86-246

REGON P-141100028
KONTO BANKOWE PEKAO SA II O/Radom 63124032591111000030026069

Misja Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu

Misją Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest dbanie o najwyższą jakość radomskich dróg i ulic wraz z ich infrastrukturą oraz komunikacji miejskiej, będących w zarządzie MZDiK w Radomiu dla dobra mieszkańców i przyszłych pokoleń, z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych miasta i bezpieczeństwa ruchu drogowego.