Redakcja serwisu

Administracja merytoryczna serwisu internetowego:

Rafał Grymuła
info@mzdik.pl
tel. :48 363 14 50 wew 140
Agnieszka Brożek
mzdik@mzdik.pl
Ewa Chylicka
mzdik@mzdik.pl
Anna Błaszczyk
mzdik@mzdik.pl
Alina Decka
mzdik@mzdik.pl
Ewelina Grzyb
kadry@mzdik.pl
Swietłana Józefowska
ABI
abi@mzdik.pl
Agnieszka Ślubowska
mzdik@mzdik.pl
Aneta Urbaniak
kadry@mzdik.pl
Piort Kaniewski
informatyka@mzdik.pl